NEŽ KOUPÍTE POZEMEK PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU

NEŽ KOUPÍTE POZEMEK PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU

Kupujete pozemek a nechcete udělat nějakou zásadní chybu, která by vás mohl později mrzet. Zkuste

se podívat na tento seznam a při výběru a koupi pozemku, podle těchto bodů postupovat.

 

  1. Právní stav pozemku zjistíte na listu vlastnictví, který vám na požádání poskytnou na katastru

nemovitosti, nebo www.czechpoint.cz

 

Zkontrolovat musíte zejména:

  1. zdali osoba, která vám pozemek nabízí je vlastníkem nemovitosti, a nebo zda má k prodeji

potřebné oprávnění

  1. zda nejsou na listu vlastnictví nějaká omezení vlastnického práva, jako například – věcná

břemena, zástavní práva apod.

 

  1. Je pozemek opravdu stavební? Tuto skutečnost zjistíte prostudováním platného územního

plánu, kde je přesně stanoveno, které pozemky v lokalitě jsou stavební a které nikoli. Územní

plán obsahuje přesné vymezení toho, co lze na daném pozemku stavět. V grafické části

územního plánu zjistíte i ochranná pásma, záplavové oblasti a další limity pozemku. Uzemní

plány má většina obecních/stavebních úřadů na svých stránkách v plném znění. Pokud ne,

pak je potřeba vypravit se na stavební úřad osobně.

 

  1. Inženýrské sítě. Jde zejména o kanalizaci, vodovod, plyn, elektřinu a komunikace tyto sítě by

měly být zkolaudovány – pokud jsou, máte vyhráno! Jestliže nejsou sítě zkolaudovány, pak je

potřeba zjistit si skutečný stav předpokládané výstavby a kolaudace. Pokud nejsou sítě

zkolaudovány, nedostanete stavební povolení! Jediné místo, kde dostanete skutečně

relevantní informaci, je stavební úřad.

 

  1. Hydrogeologický, geologický a radonový průzkum. Nic nezkazíte tím, když si je necháte

zhotovit dopředu. Nicméně ze zkušenosti vím, že klienti si tyto průzkumy nechávají dělat až

pro potřebu stavebního.

 

  1. Stavební úřad. Ten by měl být prvním místem vaší návštěvy. Zde získáte všechny potřebné

informace, které hledáte. Nicméně potřebujete vědět na co se ptát, a proto jej uvádím až na

tomto místě. Před návštěvou stavebního úřadu si dopředu zjistěte pod jaké katastrální území

vaše nemovitost spadá a její parcelní číslo.

 

  1. Žádost o územně plánovací informaci. Pokud chcete mít 100% jistotu, že váš vysněný dům na

pozemku lze postavit, pak je nejlepší vyplnit formulář „žádost o územně plánovací informaci“,

kam přiložíte jednoduchý půdorys domu, pohledy a zákres domu na pozemek. Stavební úřad

se k vaší žádosti následně písemně vyjádří a vy budete vědět, zda lze vaše plány realizovat.

 

Máte-li nějaký dotaz, zavolejte mi 723 268 861

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů