návštěva Katastrálního úřadu

návštěva Katastrálního úřadu

K mojí práci patří i návštěva Katastrálního úřadu a podání návrhu na vklad do katastru.

Tím  moje práce ale nekončí. Je důležité i ohlídat termín přepsání na nového majitele. Ze zákona je stanovena  20 denní lhůta, v tomto období je na nemovitosti uvalena tzv. plomba  při které nesmí katastr provést změny. Na stránkách cuzk.cz  kontroluji  kdy tato doba končí a hlídám kdy dojde k přepisu na kupující.

Pracovnice katastrálního úřadu po 20 dnech zkontroluje zda je vše v podaných dokumentech  správně zapsáno a dochází k přepisu na kupující.

Pokud je v dokumentech nějaká chyba, katastr zašle účastníkům řízení dopis. V tom případě se musí udělat zpětvzetí, chyby v listinách opravit a znovu  vše vložit na katastr a čekat dalších 20 dní na přepsání.

Po přepisu na nového majitele zajdu na poštu pro nový list vlastnictví a donesu ho do banky, kde je zajištěna úschova peněz. Banka na jeho základě zašle peníze prodávajícímu. Až obdržím informaci od majitele, že má na učtu  peníze tak domlouvám termín předání nemovitosti novým majitelům.

Jeho součástí je zapsání stavu energií do předávacího protokolu, který slouží jako doklad spolu s kupní smlouvou k přepsaní energií u dodavatele na nového majitele.

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů