Příprava a kontrola smluv a dalších dokumentů (plná moc, podklady ke chválení právního úkonu za nezletilé a nesvéprávné), jednání s příslušnými úřady

 

 • Komunikace možná i online
 • Rychlé zpracování
 • Kvalitní a srozumitelná forma

 

 

ZPRACOVÁVÁME tyto SMLOUVY:

 • Kupní smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Nájemní smlouva
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o přepravě
 • Smlouva o poskytování služeb
 • Smlouva o zápůjčce
 • Zástavní smlouva atd.

 

Můžeme vám připravit novou smlouvu přesně podle vašich požadavků a představ, nebo vám zkontrolujeme smlouvu, kterou nám zašlete.

Cena za vyřízení

Máte zájem o vypracování, kontrolu nebo úpravu vaší smlouvy?

Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

 

 

 

Jednání s katastrálním úřadem, vypracování dokumentů pro katastrální úřad.

Jednání s příslušnými úřady, cena dle dohody.

 Jednání a příprava listin pro katastrální úřadu souvisenící s:

 

 • Vkladem

Vkladem se zapisují podání na základě návrhu vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

 

 • vlastnické právo
 • právo stavby
 • věcné břemeno
 • zástavní právo
 • předkupní právo
 • zákaz zcizení a zatížení atd.

 

 • Záznamem

Záznam je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva.

 

 • Poznámkou

Poznámka je zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.

 

 • Oznámení změn

Ohlášení změn se týká zejména  změny obvodu stavby, způsobu využití stavby/pozemku, zánik stavby apod.

 

Cena za jednání s katatrálním úřadem se odvíjí od složitosti jednotlivého případu.